... Skip to content

Tree met ons in verbinding

Whether a question or a suggestion, we would love to hear from you

Our office hours are Monday to Friday, 8AM to 1PM.

Please use the contact form below to ask a question or share your experience with your last purchase. We will get back to you with the feedback you’re looking for as soon as possible. 

 

Die inligting wat op hierdie webwerf moet nie as mediese advies beskou word nie. Raadpleeg 'n gesondheidswerker as jy siek is. Tensy anders vermeld, is FortiFood-produkte nie in formele kliniese toetse getoets vir doeltreffendheid in die voorkoming of behandeling van siektes nie, en moet dus nie enige voorgeskrewe medikasie vervang nie.